Please wait, loading...

 

Veri Merkezleri

KENT, ön planlama ve konsept tasarımdan tam olarak devreye alınmış veri merkezleri geliştirebilmektedir.

Veri merkezi uzmanlığı, tasarım, inşaat yönetimi ve MEP mühendisliği ve fitout’unu tek bir noktada birleştirerek anahtar teslim bir çözüm sunabilmek, müşterilerimiz için bütçe ve program açısından verimsizlikleri ve önemli kayıpları ortadan kaldırmaya yardımcı olan önemli bir katma değerdir.

Anahtar teslim projeler için zamanında ve bütçesinde teslim, geliştirme yaklaşımımızın merkezinde yer alır. Sürekli değişen IT gereklilikleri ile, iş planına hizmet eden hızlı planlama ve teslimat önemli bir beceridir.

 • KATMA DEĞERİMİZ –
  • Güvenilirlik

Duruş sürelerini en aza indirmenin ve güvenilir bir veri merkezine sahip olmanın önemini anlıyoruz. Kritik sistemlerin birinci sınıf ekipman tedarikçileri ile işbirliği yaparak güvenilir sistem tasarımları uygulamak için çalışıyoruz. Deneyimli mühendislik ekiplerimizi, müşterilerimizin işletme aşamasında gereksinimleri için çok önemli olacak uygulama kalitesini sağlamak için kullanıyoruz.

  • Güvenlik

Veri merkezini güvende tutmak müşterilerimizin verimliliği, karlılığı ve itibarı için şarttır. Müşterilerimiz, veri merkezlerinde kontrollü ziyaretçi erişim sistemleri, biyometrik ve video gözetimi dahil en son teknolojilerle desteklenen çok katmanlı güvenliğe ihtiyaç duymaktadır. Veri merkezi içerisindeki tüm güvenlik katmanlarının bina yönetimi ve izleme sistemlerine entegre edilmesinin önemini ve önemini anlıyoruz.

  • Sürdürülebilirlik

Veri Merkezlerinin yüksek enerji tüketim düzeylerini göz önünde bulunduran KENT Datapark, sürdürülebilir soğutma ve verimli soğutma ve elektrik dağıtım sistemleri oluşturmak için çözümleri uyarlamaya odaklanmaktadır. Günümüzde veri merkezi müşterileri, toplam işletme maliyetini en aza indirmek için sürdürülebilirliğe hem çevresel hem de finansal açılardan yaklaşmaktadır. Enerji ve operasyonel verimlilik sağlamak ve esnek çözümler sunmak için müşterilerimizin danışmanlarıyla çok yakın çalışıyoruz. Mühendislerimiz veri merkezleri için sürdürülebilirlik prensiplerini anlıyor ve LEED sertifikası ve PUE hedefleri için endüstri lideri danışmanlarla çalışıyoruz.

  • Hızlı Program Yönetimi

Proje yönetimi geleneğimiz, iş vakası gereklilikleri doğrultusunda hızlı takip programları belirlememizi sağlar. Proje yürütme planlarımızın bir parçası olarak tasarım, inşaat, MEP fitout ve işletmeye alma ile ilgili tüm unsurları koordine eden ayrıntılı programlar oluşturuyor ve ihtiyaçlardaki değişikliklere uyum sağlamak ve potansiyel darboğazları öngörmek için sürekli takip ediyoruz.

  • Anahtar Teslim Proje Geliştirme

Veri merkezi projeleri, çok tedarikçinin, çok sistemli uygulamaların ve entegrasyonların düzenlenmesini ve zamanında ve bütçe içinde teslimat için program yönetimini gerektirdiğinden daha karmaşıktır. Bu, müşterileri karmaşık tasarım, bina inşaatı, mekanik ve elektrik sistemleri ve diğer geliştirme süreçlerini koordine etmekten kurtarır. Bu tek elden yaklaşım, müşterilerin risklerini yönetmelerine yardımcı olur, operasyonel ve iş hedeflerine odaklanmalarını sağlar.

  • Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetimi

KENT’in gelişmekte olan birçok pazarda uluslararası tasarım ve inşaat yönetimi deneyimi, uluslararası müşterilerimizin kalite kriterlerini karşılamamızı ve aşmamızı sağlıyor. Kapsamlı inşaat maliyeti veritabanımız, optimum kalite gereklilikleri doğrultusunda doğru proje maliyet bütçelerini erkenden belirlememizi sağlıyor.

 • VERİ MERKEZİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ –

KENT Development, konsept tasarımından tam olarak devreye alınmış veri merkezi aşamasına kadar projeler sunmak için kuruldu. Kapsamımız aşağıdakileri içeren tam döngüyü kapsar:

  • Yatırım

Kendi veri merkezinizi veya tesisinizi oluşturmak ve sahip olmak, veri merkezi kullanıcıları için tek seçenek değildir. KENT DATAPARK, sermaye teşvik gelişmelerinin mali yükünü hafifleten uzun vadeli kira sözleşmeleri ile amaca yönelik tesisinizi geliştirmek için verimli, esnek ve uygulanabilir çözümler sunmaktadır. Motorlu kabuk yapılarından tam donanımlı tesislere kadar çeşitli yatırım modelleri yapılandırabiliriz.

  • Geliştirme

Ekibimiz, kritik görev tesislerinin karmaşık gelişim sürecinin tüm zincirinde deneyimlidir. Saha tespiti ve due diligence ile başlayarak, konsept tasarımı, yerel otorite izin süreci ve hizmet görüşmelerinden KENT Datapark, tüm geliştirme süreci için tek çözüm ortağınızdır.

   • Saha Değerlendirmesi ve Durum Tespiti

Doğru konumu seçmek, güvenilir bir veri merkezi geliştirmek için en önemli adımdır. Geliştirme ekiplerimiz erişilebilirlik, sismik, sel, uçuş konileri, güvenlik, altyapı kullanılabilirliği ve imar faktörleri gibi saha riskleri bileşenlerinin derinlemesine değerlendirilmesi konusunda deneyim ve kabiliyete sahiptir. Bu değerlendirme, sağlam iş planları oluşturmak için ön proje planlarına ve bütçelerine dahil edilmektedir.

   • Konsept tasarımı

Tasarım sürecimiz müşterinin gereksinimlerini anlamakla başlar ve proje bütçe hedefleriyle uyumludur. Maliyet ve kullanılabilirliği dengelemek için doğru tasarım hedeflerini belirlemek üzere tasarım ve mühendislik uzmanlığımızı birinci sınıf veri merkezi tasarım çözümü ortaklarımızla birleştiriyoruz. Güç, soğutma ve bina yönetim sistemi teknolojilerindeki yenilikleri sürekli takip ediyoruz ve konsept tasarımlarına uyarlıyoruz.

   • Yerel İdare Onay ve İzinlerinde Destek

Gelişmekte olan pazarlardaki kapsamlı gayrimenkul geliştirme ve proje yönetimi deneyimimiz sayesinde, tasarım hedeflerini yerel otorite imar ve izin gereklilikleriyle hızla uyumlu hale getiriyoruz. Veri merkezleri şartname açısından çeşitli farklılıklara sahip olduğundan, planlama ve ruhsat süreçlerindeki deneyimimiz onay ve proje programı açısından büyük değer katmaktadır.

   • Altyapı Bağlantıları

Veri merkezi altyapı gereksinimleri, birçok durumda, yüksek güç ve çoklu fiber bağlantı ihtiyaçları nedeniyle, seçili site konumlarındaki kullanılabilir altyapı bağlantı seviyelerini aşabilir. Hizmet sağlayıcı anlaşmaları ve sağlayıcılarla yapılan görüşmeler, planlanan veri merkezinin altyapı kapasite kullanım planlarının, altyapı ek sermaye harcamalarının yönetimini de gerektirebilecek büyüme planlarıyla uyumlu hale getirilmesini gerektiren zorlu bir süreçtir. KENT bu alanda kapsamlı deneyime sahiptir ve altyapı bütçelerinin kontrol edilmesine ve harici hizmetlerin zamanında teslim edilmesine yardımcı olur.

   • Tasarım Geliştirme

Mimar ve mühendis ekibimiz statik, elektrik ve mekanik tasarım da dahil olmak üzere tüm alanları kapsayacak şekilde çok disiplinlidir ve konsept tasarımının mümkün olan en iyi detay ve kalitede geliştirilmesini sağlamak için yerel olarak sınıfının en iyisi tasarım danışmanlarıyla birlikte çalışıyoruz. Ölçeklenebilirlik ve esneklik, kat planları, yapısal tasarım ve elektrik & mekanik sistem tasarımına yaklaşımımızı yönlendiren temel ilkelerdir.

  • İnşaat ve Teslimat

Müşteri ekibi ile işbirliğine dayalı veri merkezi inşaat yönetim yaklaşımımızla, başarılı bir proje teslimi sağlamak için maliyet ve zaman etkileri ile pratik çözümler sunmak için deneyim ve uzmanlığımızı sunuyoruz.

   • İnşaat ve Data Hall Fitout

Türkiye, Orta Doğu ve BDT ülkelerinde 25 yılı aşkın büyük ölçekli proje tecrübesi ile KENT Datapark inşaat yönetim ekibi, müşterilerimizin hızlı teslimat gereksinimlerini karşılamak için üst seviyede program yönetim yeteneğine sahiptir. İş sağlığı, güvenlik ve çevre, operasyonlarda, hizmetlerde ve süreçlerde en yüksek kalite için çabamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Personelimizi, taşeronlarımızı, ekipmanlarımızı, operasyonlarımızı ve müşterilerimizi korumak için inşaat sahalarımızda tam zamanlı İSG konusunda uzmanlaşmış en iyi sınıf çözüm ortaklarıyla çalışıyoruz. İnşaat mühendislerimiz sismik bölgelerde kritik görev tesisleri sunmak için derinlemesine bilgi ve deneyime sahiptir.

   • Ekipman Tedariği

Her koşulda optimum fiyat ve kaliteyi sağlamak için tedarikçi bağımsız olarak çalışıyoruz. Uzun vadeli ürünlerin zamanında teslimatında bizi destekleyen, sınıfının en iyisi ekipman sağlayıcılar ile ilişkiler kurduk.

   • Devreye Alma ve Teslim

Yapımın ardından, tüm kritik ekipmanı ve tesisi kararlaştırılmış formda müşterimizle test ediyor ve teslim işlemini tamamlamak için gerekli kapatma belgelerini hazırlıyoruz. Test ve devreye alma süreçlerini erkenden planlıyoruz ve sorunsuz teslim sağlamak için müşterilerin devreye alma danışmanları ile işbirliği yapıyoruz.

LIPOSOMAL TECHNOLOGIES INC.
Contact Details
+1.732-273-43-06
REGISTERED ADDRESS and OFFICE LOCATION
19 Holly Cove Ln. Kent,
DE, 19901 USA


5694 Mission Center Road, Suite 602-468
San Diego, CA 92108 USA
GET IN TOUCH
Follow us on social media
LIPOSOMAL TECHNOLOGIES INC.
OFFICE LOCATION
19 Holly Cove Ln. Kent,
DE, 19901 USA

5694 Mission Center Road, Suite 602-468
San Diego, CA 92108 USA

GET IN TOUCH
Liposomal Technologies Inc Social Links
Follow us on social media

Copyright 2021 © Liposomal Technologies Inc. All Right Reserved. Designed By MAY DELTA A.S.